INTERNATIONAL PUBLICATIONS

1. Binh T. D. Trinh, Ngoc-Thao T. Nguyen, Ngoc T. N. Ngo, Phuong T. Tran, Le-Thu T. Nguyen, Lien-Hoa D. Nguyen. Polyisoprenylated benzophenone and xanthone constituents of the bark of Garcinia cochinchinensis, Phytochemistry Letters, Vol. 6, pp. 224-227, 2013. ISSN: 1874-3900.

2. Le-Thu T. Nguyen, Hieu T. Nguyen, Matej Barbič, Gabi Brunner, Jörg Heilmann, Hung D. Pham, Duc M. Nguyen, Lien-Hoa D. Nguyen. Polyisoprenylated acylphloroglucinols and a polyisoprenylated tetracyclic xanthone from the bark of Calophyllum thorelii, Tetrahedron Letters, Vol. 53, pp. 4487-4493, 2012. ISSN: 0040-4039.

3. Hau T. Vo, Ngoc-Tuyet T. Nguyen, Hieu T. Nguyen, Khoa Q. Do, Joseph D. Connolly, Gerhard Maas, Jörg Heilmann, Udo R. Werz, Hung D. Pham, Lien-Hoa D. Nguyen. Cytotoxic tetraoxygenated xanthones from the bark of Garcinia schomburgkiana, Phytochemistry Letters, Vol. 5, pp. 553-557, 2012. ISSN: 1874-3900.

4. Le-Thu T. Nguyen, Duc M. Nguyen, Lien-Hoa D. Nguyen. A new xanthone from the bark of Calophyllum thorelii, Natural Product Research, http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2012.682992, 2012. ISSN: 1478-641.

5. Hau T. Vo, Ngoc-Thao T. Nguyen, Gerhard Maas, Udo R. Werz, Hung D. Pham, Lien-Hoa D. Nguyen. Xanthones from the bark of Garcinia pedunculata, Phytochemistry Letters, Vol. 5, pp. 766-769, 2012. ISSN: 1874-3900.

6. Ly Dieu Ha, Poul Erik Hansen, Fritz Duus, Hung Dinh Pham, Lien-Hoa D. Nguyen. A chromanone acid from the bark of Calophyllum dryobalanoides, Phytochemistry Letters, Vol. 5, 287-291, 2012. ISSN: 1874-3900.

7. Hiep D. Nguyen, Binh T. D. Trinh, Nam K. Nguyen, Son V. Dang, Hung D. Pham, Lien-Hoa D. Nguyen. Xanthones from the twigs of Cratoxylum cochinchinense, Phytochemistry Letters, Vol. 4, 48-51, 2011. ISSN: 1874-3900.

8. Ly Dieu Ha, Poul Erik Hansen, Fritz Duus, Hung Dinh Pham, Lien-Hoa D. Nguyen, Oliveridepsidones A-D, antioxidant depsidones from Garcinia oliveri, Magnetic Resonance in Chemistry, Vol. 50, 242-245, 2012. ISSN: 0749-1581.

9. Hiep D. Nguyen, Binh T. D. Trinh, Quyen N. Tran, Hoan D. Nguyen, Hung D. Pham, Poul Erik Hansen, Fritz Duus, Joseph D. Connolly, Lien-Hoa D. Nguyen. Friedolanostane, friedocycloartane and benzophenone constituents of the bark and leaves of Garcinia benthami, Phytochemistry, Vol. 72, pp. 290-295, 2011. ISSN: 0031-9422.

10. Hiep D. Nguyen, Binh T. D. Trinh, Nam K. Nguyen, Son V. Dang, Hung D. Pham, Lien-Hoa D. Nguyen. Xanthones from the twigs of Cratoxylum cochinchinense, Phytochemistry Letters, Vol. 4, pp. 48-51, 2011. ISSN: 1874-3900.

11. Ngoc T. N. Ngo, Vy T. Nguyen, Hoa V. Vo, Ole Vang, Fritz Duus, Thuy-Duong H. Ho, Hung D. Pham, Lien-Hoa D. Nguyen. Cytotoxic coumarins from the bark of Mammea siamensis, Chemical Pharmaceutical Bulletin, Vol. 58, pp. 1487-1491, 2010. ISSN: 0009-2363.

12. O. B. Flekhter, N. I. Medvedeva, G. A. Tolstikov, F. Z. Galin, M. S. Yunusov, Mai-Huong T. Nguyen, Tien Viet Le, I. V. Savinova, E. I. Boreko, L. P. Titov, I. V. Glukhov. Synthesis of olean-18(19)-ene derivatives from betulin, Russian Journal of Bioorganic Chemistry, Vol. 35, pp. 233-39, 2009. ISSN: 1068-1620.

13. Ly D. Ha, Poul Erik Hansen, Ole Vang, Fritz Duus, Hung D. Pham, Lien-Hoa D. Nguyen. Cytotoxic geranylated xanthones and O-alkylated derivatives of -mangostin, Chemical Pharmaceutical Bulletin, Vol. 57, pp. 830-834, 2009. ISSN: 0009-2363.

14. Claudia Gey, Sergiy Kyrylenko, Lothar Hennig, Lien-Hoa D. Nguyen, Anita Büttner, Hung D. Pham. Athanassios Giannis, Phloroglucinol derivatives guttiferone G, aristoforin and hyperforin are inhibitors of human Sirtuins SIRT1 and SIRT2, Angewandte Chemie International Edition, Vol. 46, pp. 5219-5222, 2007. ISSN: 1433-7851.NATIONAL PUBLICATIONS

1. Bui Quoc Thai, Thai Thi Thu Trinh, Nguyen Ngoc Chi, Le Viet Tien, Nguyen Dieu Lien Hoa, Chemical consituents of the bark of Garcinia vilersiana, Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học & Công nghệ), Vol. 50(3A), pp. 175-180, 2012. ISSN: 0866-708X.

2. Nguyen Thi Trang, Ha Dieu Ly, Nguyen Dieu Lien Hoa, Chemical consituents of an ethyl acetate extract of the bark of Calophyllum dryobalanoides, Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học & Công nghệ), Vol. 50(3A), pp. 145-150, 2012. ISSN: 0866-708X.

3. Ngô Trang Như Ngọc, Quách Thanh Tâm, Trịnh Thị Diệu Bình, Nguyễn Đình Hiệp, Phạm Đình Hùng. Khảo sát thành phần hóa học vỏ cây mai mù u (Ochrocarpus siamensis var. odoratissimus), Tạp chí Hóa học, Tập 50, 234-237, 2012. ISSN: 0866-7144.

4. Trinh Thi Dieu Binh, Bui Ngoc Dung, Ngo Trang Nhu Ngoc, Nguyen Dinh Hiep, Nguyen Dieu Lien Hoa. Chemical consituents of the bark of Calophyllum dryobalanoides, Vietnamese Journal of Chemistry (Tap chi Hoa hoc), Vol. 50, pp. 147-150, 2012. ISSN: 0866-7144.

5. Tong Thi Le Hang, Dang Van Son, Nguyen Dieu Lien Hoa. Triterpenoids from the fruit hulls of Sandoricum koetjape, Vietnamese Journal of Chemistry (Tap chi Hoa hoc), Vol. 50(4A), pp. 170-173, 2012. ISSN: 0866-7144.

6. Ngo Trang Nhu Ngoc, Quach Thanh Tam, Trinh Thi Dieu Binh, Nguyen Dinh Hiep, Pham Dinh Hung, Chemical consituents of the bark of Mammea siamensis var. odoratissimus, Vietnamese Journal of Chemistry (Tap chi Hoa hoc), Vol. 50, pp. 234-237, 2012. ISSN: 0866-7144.

7. Vo Phuong Thy, Nguyen Thi Thao Ly, Nguyen Dieu Lien Hoa. Triterpenoids and limonoids from the bark of Tiama (Entandrophragma angolense), Vietnamese Vietnamese Journal of Chemistry (Tap chi Hoa hoc), Vol. 50, pp. 262-265, 2012. ISSN: 0866-7144.

8. Doan Thi Bao Trang, Pham Dinh Hung, Nguyen Dieu Lien Hoa. Chemical consituents of the bark of Sandoricum koetjape, Journal of Science and Technology Development (Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ), Vol. 14, pp. 82-88, 2011. ISSN: 1859-0128.

9. Nguyen Thi Le Thu, Nguyen Minh Duc, Nguyen Dieu Lien Hoa. Thorexanthone, a new xanthone from the fruit of Calophyllum thorelii, Vietnamese Journal of Chemistry (Tap chi Hoa hoc), Vol. 48, pp. 360-364, 2010. ISSN: 0866-7144.

10. Le Thi Kim Yen, Pham Dinh Hung, Nguyen Dieu Lien Hoa. Chemical consituents of Aglaia annamensis, Vietnamese Journal of Chemistry (Tap chi Hoa hoc), Vol. 48(4B), pp. 383-388, 2010. ISSN: 0866-7144.

11. Hoang Dinh Dung, Dang Van Son, Pham Dinh Hung, Nguyen Dieu Lien Hoa. A new triperpenoid ester from the leaves and twigs of Aglaia odoratissima, Vietnamese Journal of Chemistry (Tap chi Hoa hoc), Vol. 48, pp. 371-376, 2010. ISSN: 0866-7144.

12. Nguyen Thi Le Thu, Nguyen Minh Duc, Nguyen Dieu Lien Hoa. Phenolic compounds from the bark of Calophyllum thorelii, Journal of Analytical Science (Tap chi Phan tich Hoa, Ly & Sinh hoc), Vol 15, pp. 26-31, 2010. ISSN: 0868-3224.

13. Trinh Thi Dieu Binh, Nguyen Dinh Hiep, Dang Van Son, Pham Dinh Hung, Nguyen Dieu Lien Hoa. Xanthones from the twigs of Calophyllum dongnaiense, Vietnamese Journal of Chemistry (Tap chi Hoa hoc), Vol. 48, pp. 365-370, 2010. ISSN: 0866-7144.

14. Tran Thu Phuong, Pham Dinh Hung, Nguyen Dieu Lien Hoa. Chemical constituents of the bark of Cratoxylum formosum subsp. prunifolium, Vietnamese Journal of Chemistry (Tap chi Hoa hoc), Vol. 48, pp. 377-382, 2010. ISSN: 0866-7144.

15. Nguyen Duc Cuong, Nguyen Dinh Hiep, Pham Dinh Hung, Nguyen D. Lien Hoa. Xanthones from the bark of Garcinia vilersiana, Vietnamese Journal of Chemistry (Tap chi Hoa hoc), Vol. 47, pp. 284-288, 2009. ISSN: 0866-7144.

16. Vo Phuoc Hai, Trinh Thi Dieu Binh, Pham Dinh Hung, Nguyen Dieu Lien Hoa. Chemical constituents of the bark of Cratoxylum formosum subsp. formosum, Vietnamese Journal of Chemistry (Tap chi Hoa hoc), Vol. 47, pp. 329-332, 2009. ISSN: 0866-7144.

17. Nguyen Tri Hieu, Poul Erik Hansen, Fritz Duus, Görg Heilmann, Pham Dinh Hung, Nguyen D. Lien Hoa. Isolation and preparation of cytotoxic chromanone acids from the bark of Calophyllum dongnaiense, Vietnamese Journal of Chemistry (Tap chi Hoa hoc), Vol. 47, pp. 347-351, 2009. ISSN: 0866-7144.

18. Phan Thi Quynh Hoa, Ngo Trang Nhu Ngoc, Pham Dinh Hung, Nguyen D. Lien Hoa. Triterpenoids from the bark of Mesua ferrea, Vietnamese Journal of Chemistry (Tap chi Hoa hoc), Vol. 47, pp. 352-356, 2009. ISSN: 0866-7144.

19. Ha Dieu Ly, Pham Dinh Hung, Nguyen D. Lien Hoa. DPPH radical scavenging activity of α-, -, and -mangostin and O-alkyl α-mangostin derivatives, Journal of Medicinal Materials (Tap chi Duoc lieu), Vol. 14, pp. 274-276, 2009. ISSN: 0868-3859.

20. Nguyen Tri Hieu, Ha Dieu Ly, Pham Dinh Hung, Nguyen D. Lien Hoa. Five xanthones from the pericaps of Garcinia mangostana, Pharmaceutical Journal (Tap chi Duoc học), Vol. 400, pp. 18-22, 2009. ISSN: 0866-7225.

21. Ha Dieu Ly, Pham Dinh Hung, Harrison J. Leslie, Nguyen Dieu Lien Hoa. Antibacterial xanthones from the pericarp of Garcinia mangostana L., Pharmaceutical Journal, (Tap chi Duoc học) Vol. 395, pp. 25-29, 2009. ISSN: 0866-7225.

22. Vo Tan Hau, Le Duc Dang, Pham Dinh Hung, Harrison J. Leslie, Nguyen D. Lien Hoa. Phenolic compounds from the bark of Garcinia merguensis, Vietnamese Journal of Chemistry (Tap chi Hoa hoc), Vol. 46(5), pp. 571-574, 2008. ISSN: 0866-7144.

23. Ha Dieu Ly, Nguyen Dieu Lien Hoa, Pham Dinh Hung, Poul Erik Hansen, Fritz Duus. Isolation and structure determination of phenolic compounds from the bark of Calophyllum calaba L. var. bracteatum (Wight) Stevens, Journal of Medicinal Materials (Tap chi Duoc lieu), Vol. 13, pp. 223-226, 2008. ISSN: 0868-3859.

24. Thiard Franck, Tat T. Trinh, Nguyen T. Vy, Nguyen H. Nghia, Nguyen D. Lien Hoa, Nguyen K. Phi Phung, Nguyen N. Hanh, Ho H. Thuy Duong. Antiproliferation activity of medicinal plants on HeLa human cervix cancer cell line, Journal of Science and Technology Development (Tap chi Phat trien Khoa hoc & Cong nghe), Vol. 11, pp. 74-81, 2008. ISSN: 1859-0128.

(+848) 38-355-270

natprod-lab@gmail.com